Rozwiązania IT
Dla małych firm

Oferta

Nasi klienci są zadowoleni z usług, ponieważ oferta za każdym razem jest dostosowywana do konkretnych potrzeb. Oferta poprzedzona jest inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, tak aby „uszyć” rozwiązanie na miarę.

service

Sieci komputerowe

Projektujemy i wykonujemy, a następnie administrujemy następującymi rodzajami sieci komputerowych:

 • Sieci lokalne – Pomagają w organizacji pracy, ułatwiają wymianę informacji wśród pracowników a także umożliwiają wspólne korzystanie z drukarek i skanerów, co pozwala zredukować koszty. Dlatego właśnie zajmujemy się planowaniem i realizacją sieci w firmach.

 • Sieci VPN – Wirtualne sieci prywatne pozwalają na integrację kilku sieci oddziałów firmy w jedną dużą sieć lokalną, korzystanie ze wspólnych serwerów w całej firmie, a także dostęp dla pracowników mobilnych do sieci firmowej, bez obawy o bezpieczeństwo transmisji.

 • Sieci infrastruktury technicznej (fabrycznej) – Wiadomo, że w dzisiejszych czasach większość maszyn produkcyjnych działa w porozumieniu z centralnym serwerem. Aby nie dochodziło do konfliktów zalecamy separację sieci biurowej od sieci produkcyjnej.

 • Radio-łącza i sieci bezprzewodowe – Nie zawsze na dużym terenie istnieje możliwość położenia kabla lub na sali konferencyjnej ułożenia kabli dla każdego z obecnych uczestników spotkania, do takich zadań powstały radio-łącza i sieci bezprzewodowe, dzięki którym, Państwa firma będzie wyróżniać się na tle konkurencji.

 • Wielopoziomowa kontrola dostępu – odpowiednia konfiguracja umożliwia dostęp do odpowiednich danych tylko w określonych sytuacjach – inny dostęp jest z sieci biurowej, a inny podczas korzystania z VPNu.

service

Serwery

Instalujemy, konfigurujemy i administrujemy następującymi rodzajami serwerów:

 • Serwery plików – Tworzone zarówno na platformie Windows, jak i Linux pozwalają na współdzielenie dokumentów wśród pracowników, a także rozgraniczanie dostępu do poszczególnych danych dla konkretnych osób.

 • Serwery WWW – Zapewniają kontakt z klientem. Od sprawnie działającego serwera zależy jak długo bez zakłóceń dostępna jest Państwa witryna internetowa dla obecnych, jak i potencjalynch klientów.

 • Serwery pocztowe – Zapewnienie bezproblemowego działania poczty elektronicznej jest w dzisiejszych czasach obowiązkiem każdej firmy, która chce się liczyć na dowolnym rynku.

 • Serwery kontroli dostępu – Zarządzają dostępem do danych i sieci. Realizujemy je zarówno przez Active Direcotry jak i serwery proxy.

 • Serwery PROXY – Pozwalają ograniczenie wykorzystania łącza internetowego poprzez buforowanie, a także na pełną kontrolę treści, które są dostępna dla pracowników korzystających z internetu w miejscu pracy.

 • Serwery aplikacji księgowych – Większość aplikacji księgowych pozwala na pracę kilku osób jednocześnie. Zapewnienie spójności i bezpieczeństwa danych księgowych jest naszym priorytetem.

 • Serwery aplikacji dedykowanych – Gdy wymagane jest do prowadzenia Państwa działalności używanie specjalistycznego oprogramowania staramy się jak najszybciej poznać sposób jego działania, tak aby zapewnić Państwa pracownikom bezproblemową pracę danego systemu.

 • Bramy VPN – Do korzystania z sieci VPN potrzebny jest Koncentrator VPN, czyli serwer lub urządzenie dedykowane, które po połączeniu będzie sprawdzało uprawnienia danego użytkownika i następnie udzielało mu dostępu do konkretnych danych.

service

Oprogramowanie i hardware

Oferujemy Państwu nasępujące usługi z zakresu oprogramowania i sprzętu:

 • Audyt oprogramowania – Wykonujemy audyty oprogramowania, polegające na sprawdzeniu posiadanych licencji, ilości zainstalowanych kopii, poziomu bezpieczeństwa, a także dostosowania oprogramowania do konkretnych potrzeb.

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych – Zajmujemy się popranymi instalacjami systemów zarówna na stacjach roboczych, jak i na serwerach, a także ich wstępną konfiguracją do pracy w danym środowisku sieciowym. Zajmujemy się systemami MS Windows, Linux oraz Mac OS X.

 • Integracja wielu platform w jednej sieci – Z racji prowadzonej działalności czasami wymagana jest współpraca różnych systemów operacyjnych w ramach jednej sieci lokalnej. Pomagamy także i w takiej sytuacji dobierając odpowiednie oprogramowanie, tak aby nie występowały konflikty w pracy i dostępnie do danych.

 • Sprzedaż sprzętu - Realizujemy zamówienia u największych w Polsce dystrybutorów szeroko pojętego sprzętu komputerowego. Zapewnia to jakość, szybki czas realizacji i konkurencyjne ceny.

service

Wsparcie

Wsparcie użytkowników świadczymy następującymi kanałami:

 • System obsługi zgłoszeń – Pierwsza czynność przy awarii komputera wymaga powiadomienie działu IT. Żeby wprowadzić porządek i kolejność proponujemy Państwu darmowy system obsługi zgłoszeń – Mantis, który zapewnia możliwości wymagane nawet w bardzo dużych firmach – podział na kategorie, podanie przyczyn awarii, itp

 • Telefon – Czasami po przeczytaniu zgłoszenia wystarczy telefon do użytkownika i udzielenie mu kilku rad. Ta możliwość pozwala wydajnie zarządzać czasem i ograniczać opóźnienia wynikające z dojazdu do Państwa siedziby.

 • Zdalny dostęp – jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo transmisji pomoc udzielamy zdalnie za pomocą oprogramowania do zdalnego dostępu (RDP/VNC). Oprogramowanie to daje możliwość zalogowania członków działu IT jako administratora na danej maszynie użytkownika.

 • Osobista wizyta – Mimo wszystkich wymienionych wyżej możliwości pomocy, zdarzają się awarie, które wymagają osobistej wizyty w Państwa firmie. Zależnie od obłożenia pracą oraz odległości naszego technika od Państwa siedziby czas dojazdu wynosi od 30 minut do 4 godzin. Oczywiście oferujemy wykupienie usług gwarantowanych, tak aby byli Państwo pewni, że technik zawsze będzie w stanie pomóc Państwu najszybciej jak się da.

|